Co hàn mạ kẽm ngắn 45 độ

35,700475,300

Mã: N/A Danh mục: