Nhà máy sản xuất phụ kiện FKK tại Việt Nam

nhà máy sản xuất fkk

FKK là công ty có 100% vốn đầu từ từ Nhật Bản. Công ty sản xuất các loại phụ kiện ống nối chất lượng cao với tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các sản phẩm như: co, co chữ t, bầu giảm và các loại bịt chụp. Nhà máy sản xuất phụ kiện FKK tại […]